Звіт керівника 2018-2019 н.р.

З  В  І  Т

завідувача Дошкільного навчального закладу (дитячого садка) №3Магнолія» комбінованого типу

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3. наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. №178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я,  Танська Оксана Мар’янівна, завідувач ДНЗ №3, освіта повна вища педагогічна, педстаж 35 років,  звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018-2019 навчальний рік.

Персональний внесок керівника у підвищенні організації навчально-виховного процесу в ДНЗ

У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (зі змінами), іншими законодавчими актами, номативно-правовими актами та Статутом дошкільного навчального закладу.

    На початок навчального року, на основі діагностування педагогічних працівників складено комплексний річний план роботи дошкільного закладу.

    Комплексне планування навчально-виховного процесу на рік – це система запрограмованої діяльності керівника дошкільного закладу, спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання і виховання дітей згідно з програмою і цільовими завданнями, що випливають із Державної національної програми “Освіта” та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” та «Українське дошкілля».

    Річний план розробляється на основі глибокого аналізу зробленого за минулий рік. Без комплексного вивчення результатів, здобутків, цікавих педагогічних знахідок, труднощів та недоліків неможливо грунтовно побудувати роботу в дошкільному закладі.

    Складання річного плану роботи має відбуватися на науковому ґрунті, на основі нормативно-комплексного підходу до планування, що передбачає систему організаційно-педагогічних і методичних заходів.

    Його зміст визначає основні напрямки, завдання, проблеми, види і форми діяльності, а якість залежить від педагогічної культури, ерудиції керівника дошкільного закладу та всього колективу.

    До річного планування залучаємо всіх працівників закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, вивчивши їхні запити, побажання, зауваження.

    Плануємо реальні заходи, враховуючи побажання батьків та громадськості. Зміст річного плану відображає всю систему, весь комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на гармонійне виховання дітей.

    Протягом 2018-2019 н.р. педагогічний колектив ДНЗ №3 працював над такими річними завданнями:

1. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.

2. Інтегрований підхід національно-патріотичного виховання в ДНЗ.

3. Значення всебічного розвитку у підготовці дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

    Були проведені 4 педагогічні ради. Безпосередню участь у їх підготовці та проведені приймала завідувач. 

 На першій педраді завідувачем був проведений аналіз підготовки ДНЗ до нового навчального року. У всіх групах створено необхідну матеріальну базу для проведення навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Поновлено дидактичний матеріал, поповненно розвивальне середовище в групових кімнатах, групові приміщення приведені в належний стан. Заклад продовжував роботу за програмою розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”.    

            У кожній віковій групі були проведені батьківські збори, на яких завідувач звітувала за проведену роботу, ознайомила з планом роботи на 2018-2019 н.р. та закликала батьків до співпраці, з метою зміцнення матеріальної бази ДНЗ та покращення умов перебування дітей.  Заслухано план заходів підготовки ДНЗ до нового навчального року.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оціннювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

В ДНЗ організовано консультативний центр для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

    Стратегія розвитку системи дошкільної освіти на сучасному етапі спрямована на використання положень Закону України “Про дошкільну освіту”, основу якого становлять забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визнана пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.

    Весь педагогічний колектив ДНЗ №3 на чолі із завідувачем спрямовують свою роботу на:

 1. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.
 2. Національно-патріотичне виховання.
 3. Якісну підготовку дітей до навчання в школі.

     В дитячому садку  створюються оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини, реалізації її природного життєвого потенціалу, здійснюється педагогічний супровід розвитку дошкільників.         

    В ДНЗ працюють висококваліфіковані педагоги –  Матвіїшин О.Є. має вищу кваліфікаційну категорію; Танська О.М. спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; Лазорко О.Д. – “спеціаліст”; Прохира О.П. – “спеціаліст ІІ категорії”, Заплатинська М.М. – “спеціаліст”, Кропивницька Н.В – спеціаліст, Зубрицька Р.Р – «спеціаліст І категорії» та Піцик  І.О. - “спеціаліст”.  В дитячому садку працює два вихователі зі званням “вихователь-методист”. Вони проводять навчально-виховну роботу з дітьми в групах “Віночок”, “Бджілка”.

    Відповідно до запитів батьків і дітей в дитсадку працює гурток з вивчення англійської мови – керівник Кропивницька Н.В., де реалізуються особистісно-орієнтовані підходи до розвитку особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, обдарованості.

В ДНЗ працює дві спеціальні групи для дітей з вадами мовлення,в якій навчаються 24 дітей. Працюють з дітьми вчителі-логопеди Зубрицька Р.Р. та Прохира О.П.

    Завідувачем ДНЗ №3 були вжиті такі заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку:

 1. Проведення обліку дітей дошкільного віку в мікрорайоні.
 2. Патронат цих дітей вихователями.
 3. Запрошення батьків відвідати масові заходи в дитсадку і проведення Дня відкритих дверей.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази  ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення забезпечує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого Стрийською міською радою. Фінансові  асигнування на 2019 рік заплановано тільки на захищені статті – це олата енергоносіїв, харчування дошкільників та заробітна плата працівників.

 Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу:

 • відремонтовано та оздоблено фасад харчоблоку;
 • проведено реставрацію паркетної підлоги у приміщенні вестибюлю;
 • придбано лінолеум на харчоблок;
 • проведено санітарну побілку харчоблоку, посудомийної кімнати та коридору;
 • пофарбовано споруди на майданчиках;
 • проведено поточний ремонт підвальних приміщень (перетирка стін цементно-вапняним розчином, побілка, фарбування панелей).
 • придбано наочність для занять;
 • придбано електричну праску;
 • придбано стіл-пісочницю.

За бюджетні кошти:

 • придбано холодильник та пральну машину;
 • придбано – перезаряджено вогнегасники;
 • придбано тканину і пошито штори;
 • придбано вологопоглиначі в кількості 2 шт.;
 • введено в дію пожежну сигналізацію;

ДНЗ отримав спонсорську допомогу 2 дитячі шафи для одягу на суму 8500,00 грн.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ та їх раціональне використання

    Згідно Закону України “Про дошкільну освіту ст.38.п.3 та батьківської угоди батьки вихованців купують миючі засоби.. Все, що придбано і подаровано батьками  ставиться на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

     Протягом літа плануємо:

 • ремонт фундаменту огорожі;
 • придбати роздатковий посуд;
 • пофарбувати споруди на майданчиках;
 • провести поточний ремонт коридору та приміщення середньої групи (побілка, фарбування панелей).

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ кваліфікованими педкадрами та доцільність їх розстановки

    В ДНЗ №3 працює 9 педпрацівників із них мають:

повну вищу освіту – 7;

спеціаліст вищої категорії – 2;

Дитячий садок не повністю укомплектований педагогічними кадрами. Згідно штатного розпису не вистачає  інструктора з фізичного виховання, психолога, соціального педагога.

    Своєчасно, один раз на п’ять років, педпрацівники проходять атестацію, відвідують курси підвищення кваліфікації. Самостійно підвищують свій освітянський рівень шляхом відвідування семінарів, семінарів-практикумів, методичних світлиць, відкритих занять, методоб’єднань, самостійного опрацювання різних педагогічних і психологічних видань, самоосвіти.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

    В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії витрати на харчування збільшено на 10%. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування та збільшення коштів на харчування відповідно до нормативних вимог.

    Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленю дітей з ПДР, в кінці навчального року проводиться “Тиждень безпеки”.

    Працівники ДНЗ №3 двічі на рік проходять медичний огляд.

         Всі працівники, які хворіють, отримують по листку непрацездатності 100% допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Всі педагогічні працівники мають щорічну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення. Педпрацівники, згідно Закону України “Про освіту”, отримують винагороду за сумлінну працю.

    Для покращення роботи в ДНЗ №3 залучаємо педагогічну та батьківську громадськість. Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.

    Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в групах. разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних змаганнях, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні груп та майданчиків.

    Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ №3, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями харчування, навчання та підготовки дітей до школи.

            Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм  в усьому.

Спрямував діяльність дошкільний навчальний заклад на забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти; умов для впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти,  оновлення змісту відповідно до суспільних запитів та обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку; створення для них розвивального життєвого простору; на впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я  у Світі” та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.

Продовжував роботу з розвитку ціннісного ставлення дітьми до світу природи, культури, людей, самих себе, впровадження сучасних підходів в практику роботи з використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Удосконалював роботу щодо  гармонійного та різнобічного розвитку дошкільників; збереження та зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров’я; набуття дітьми ігрових умінь та навичок.

Сприяв забезпеченню наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і формування у них життєвих компетенцій та передумов навчальної діяльності.

Витяг з протоколу №2
загальних зборів трудового колективу  та батьків ДНЗ №3

                                                                                                                  Від 19.06.2019р.

Присутні: члени трудового колективу – 16 чоловік

Батьки вихованців ДНЗ №3 – 27 чоловік.

Порядок денний:

 1. Звіт завідувача ДНЗ №3 Танської Оксани Мар’янівни про роботу дошкільного навчального закладу №3 у 2018 – 2019 навчальному році.
 2. Таємне голосування за результатами звіту завідувача з метою оцінки її діяльності

Прийняття рішення за результатами голосування.

Вирішили:

 

1. За результатами голосування роботу завідувача ДНЗ №3 Танської О.М. вважати задовільною.

 

                                               Голова зборів                                            Матвіїшин О.Є.                                            

 

                                               Секретар                                                   Луців М.В.